MAJALAH SEDANE

Memuat halaman...

Sedane

Majalah Perburuhan

Perlawanan dalam Tulisan, Pelajaran Bersama untuk Kita


Office Girl: Bunga Rampai Memoar Buruh

Penulis : Zaenal Arifin, Annas Ansorulloh,  Agus Mulyono, Yolanda Dwi Martika, Andi Hidayat, Mamat Wahyudin, Abdul Gopur,  Budiyansah, Abdul Hapid, Nursari, Hasan Basri, Juni Teriogo, Ahmad Haris, Agus Rohim, Khamid Istakhori, Adi Pratomo, M. Husain Maulana, Kuswoyo.

Penerbit : Pustaka Media Semesta

Cetakan : Cetakan Pertama

Tahun Terbit : 2021

ISBN : 978-786237-231301