Perlawanan dalam Tulisan, Pelajaran Bersama untuk Kita

Dunia buruh tidak melulu soal pabrik, tapi juga tentang keluarga, cinta dan perlawanan. Begitulah yang hendak disampaikan oleh para penulis buku “Office Girl: Bunga rampai memoar buruh”. Buku ini merupakan kumpulan tulisan tentang kehidupan dan pengalaman-pengalaman riil buruh yang ditulis oleh mereka sendiri. Kisah-kisah di buku ini dimulai dari masa mereka kecil hingga pilihan, atau keterpaksaan, menjadi buruh.