Perkebunan Teh Malabar: Politik Perkampungan dan Konfrontasi

Abu Mufakhir Peneliti di Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS) “Abdi sanes nyandak taneuh jang dikantongan, atanapi diasupkeun ka keresek. Abdi mah ngan ngolah taneuh kanggo melak cabe jeung tomat. Tibatan tanahna nganggur, bari ku nteu sapira luasna, lain ribuan hektare siga nu diangge ku perusahaan swasta, encan mun gagal panenna.” (Saya bukan mengambil tanah untuk […]